przypomnij hasło zarejestruj się

Nowości Bestsellery Wyprzedaże

sklep@eltec.pl
Telefon: 513 124 511

Ilość: 0 szt., suma: 0.00 zł

przejdź do koszyka
Wprowadź szukaną frazę lub podaj model aparatu/kamery

Regulamin

Warunki zakupów w sklepie internetowym ELTEC Sklep Fotograficzny


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy ELTEC Sklep Fotograficzny prowadzony jest przez ELTEC Krzysztof Ryfka wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 015573974, nr NIP 826-120-87-32 (zamówienia detaliczne) oraz przez ELTEC Spółka Cywilna, nr REGON 388102636, nr NIP 522-319-77-52 (zamówienia hurtowe)
2. Niniejsze warunki stanowią zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu ELTEC Sklep Fotograficzny czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca - ELTEC Krzysztof Ryfka, z siedzibą: ul. Gabriela 2 01-347 Warszawa wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 015573974, nr NIP 826-120-87-32 (zamówienia detaliczne) oraz przez ELTEC Spółka Cywilna, nr REGON 388102636, nr NIP 522-319-77-52 (zamówienia hurtowe)
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://eltec.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres rejestracji przedsiębiorstw: ul. Gabriela 2 01-347 Warszawa, adres kontaktowy oraz reklamacyjny: Gabriela 2, 01-347 Warszawa
2. Adres poczty elektronicznej: sklep@eltec.pl 
3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia. Po upłynięciu wyznaczonego terminu bez uiszczenia płatności zamówienie zostaje anulowane.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew

b. karta płatnicza / kredytowa
c. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszych warunkach.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem:
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przelewem bankowym
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszych warunkach niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z Art.  558.  §  1.  rękojmia dla przedsiębiorców zostaje wyłączona.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszych warunkach adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres kontaktowy podany w § 3 Warunków.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte na odpowiedniej stronie w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZCEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejsze warunki dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji warunków.
3. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO1. Kto jest odpowiedzialny za administrację Twoich danych osobowych?Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma ELTEC Krzysztof Ryfka z siedzibą w Warszawie przy ul. Adnrzejowskiej 3/14 (zwana dalej ELTEC) właściciel sklepu internetowego www.eltec.pl.

W celu pytań apropo przetwarzania danych osobowych prosimy o wiadomość mailową na adres: eltec@eltec.pl

2. Twoje dane osobowe.

Dane użytkownika otrzymujemy podczas zakładania konta lub podaniu danych wysyłkowych.

Przetwarzamy te dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do wykonania osoby zawartej z użytkownikiem, czyli do:
- zakładania i zarządzania kontem użytkownika
- zapewnienia obsługi zamówienia
- rozwiązywania problemów technicznych
- obsługi reklamacji, w przypadku złożenia
- obsługi zgłoszeń poprzez formularz kontaktowy
- kontaktu z użytkownikiem w celu obsługi zamówienia

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również dane osobowe w celach poniższych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy ELTEC:

- kontakt w celach marketingowych, w formie mailowe, z którego w każdej chwili można zrezygnować
- zapewnienie obsługi usług płatniczych
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
- windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych
- prowadzenie analiz jedynie w celach statystycznych statystycznych

Jeśli wyrazisz zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- obsługi plików cookies

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych otrzymujemy w momencie akceptacji regulaminu, przy składaniu zamówienia. W każdej chwili możesz zgodę cofnąć.

3. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Tak, aby zrealizować zamówienie i wykonać zawartą umowę wymagamy następujących danych:
- adres e-mail
- hasło
- datę urodzenia
- adres
- numer telefonu
- dane firmy (jeśli potrzebna jest faktura)

Jeśli nie podasz któregoś z tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

4. Gwarancja ochrony danych osobowych

Zapewniamy spełnienie wszystkich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych, czyli:
- prawa dostępu
- sprostowania
- usunięcia
- ograniczania
- przetwarzania
- przenoszenia
- sprzeciwu

Masz pełną kontrolę nad swoimi danymi, jeśli uważasz, że:
- dane są niekompletne lub nieprawidłowe
- dane nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
- przetwarzanie odbywa się tylko dla celów statystycznych lub marketingowych

Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe i jak długo je przechowujemy.

Twoje dane przekazujemy jedynie podmiotom wspierającym świadczenie usługi, takim jak usługi płatnicze czy ratalne.

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, oraz po jej zakończeniu, w celach:
- wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa (podatkowych i rachunkowych)
- ewentualnych roszczeń w związku z reklamacjami i gwarancją
- archwizacyjnych
- statystycznych

Twoje dane są bezpieczne. Nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki  cookies


Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności:

 

 • Czym są pliki cookies.

  Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

 • Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.

  Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
  Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.

 • Do czego używamy plików cookies.

  Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.

 • Usuwanie i wyłączanie plików cookies

  Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).ELTEC
ul. Gabriela 2
01-347 Warszawa

PN-PT 9-17
513 124 511
mail: sklep@eltec.pl

Copyrights 2010 © Eltec | Prosklepy - sklepy internetowe